Tag Archives: だって

Sử dụng だって như thế nào ?

だって được sử dụng để diễn đạt cảm thán của người nói. Xem ví dụ sau: Mother: どうしてご飯を残すの。 Mẹ: Sao con không ăn hết thức ăn hở ? Daughter: だって、おなかいっぱいなんだもん。 Con gái: Đã nói là no rồi mà! だって thể hiện rằng người nói muốn tạo một sự khẳng định, quyết đoán thẳng thắng chân thành.… Read More »