Tag Archives: ちゃいけない

Câu kết thúc với ちゃいけない – 2

Tiếp theo bài viết Câu kết thúc với ちゃいけない – 1, bài này mình sẽ bói về những cách sử dụng tương tự với ちゃいけない trong tiếng Nhật. 見ちゃだめ。Không được nhìn. Don’t look. Cụm từ ちゃだめ được sử dụng rộng rãi hơn ちゃいけない. バスの走行中は、運転手に話しかけてはならない。Không được nói chuyện với tài xế trong khi xe đang chạy. Cụm từ てはならない dùng lịch… Read More »

Câu kết thúc với ちゃいけない – 1

Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên hỏi những câu ngu ngốc như vậy. You should not ask such a silly question. 人の嫌がることをしちゃいけません。Bạn không nên làm những điều mà người khác… Read More »