Tag Archives: ちゃう

Câu kết thúc với ちゃった – 2

Bài này chúng ta sẽ nói đến những hình thức biến âm khác và thể hiện tại của ちゃった. Câu kết thúc với ちゃった. ① じゃった 坂道で転んじゃった。Tôi lỡ ngã trên đường dốc. I fell down on the slope. 大好きなおばあちゃんが死んじゃった。Người bà yêu quí của tôi đã mất. My dear grandmother died. 800メートルも泳いじゃった。Tôi đã bơi được tận 800m. I swam as… Read More »