Tag Archives: ちゃった

Câu kết thúc với ちゃった – 2

Bài này chúng ta sẽ nói đến những hình thức biến âm khác và thể hiện tại của ちゃった. Câu kết thúc với ちゃった. ① じゃった 坂道で転んじゃった。Tôi lỡ ngã trên đường dốc. I fell down on the slope. 大好きなおばあちゃんが死んじゃった。Người bà yêu quí của tôi đã mất. My dear grandmother died. 800メートルも泳いじゃった。Tôi đã bơi được tận 800m. I swam as… Read More »

Câu kết thúc với ちゃった – 1

Ví dụ: まだ宿題やっているの。僕はもう終わらせちゃったよ。Bạn vẫn đang làm bài tập về nhà đó hả? Tớ đã làm xong hết rồi. Are you still working on your homework? I already have finished it. Cụm từ ちゃった là hình thức chuyển đổi của てしまった. Nó có nghĩa cơ bản là nói đến một sự kiện đã xảy ra hoặc hành động… Read More »