Tag Archives: てはいけない

Câu kết thúc với ちゃいけない – 1

Cụm từ kết thúc ちゃいけない là hình thức biến âm của てはいけない. Bạn sử dụng nó khi muốn nói ai đó không nên làm gì điều gì đó. ばかなことを聞いちゃいけない。Bạn không nên hỏi những câu ngu ngốc như vậy. You should not ask such a silly question. 人の嫌がることをしちゃいけません。Bạn không nên làm những điều mà người khác… Read More »