Tag Archives: とんでもない

Cách sử dụng とんでもない

とんでもない là từ được sử dụng rất thường xuyên ở Nhật, nhất là trên các show truyền hình vui nhộn. Dùng とんでもない như thế nào đây?! Ví dụ 田中:リンさんは日本語が上手ですね。 リン:いいえ、とんでもない。 2 câu trên dịch ra là Tanaka: Linh tiếng Nhật giỏi quá hen. Linh: Không, không có chuyện đó đâu. とんでもない: không có chuyện đó đâu… Read More »