Tag Archives:

Danh từ hình thức và liên kết từ の

Danh từ hình thức và liên kết từ の. 言うは易く、行うは難し。Nói thì dễ, làm mới khó. Saying is easy, doing is difficult. Đây là một câu tục ngữ trong tiếng Nhật, được viết trong văn phạm cổ điển. Trong tiếng Nhật hiện đại, bạn phải sử dụng 言うこと để nói “Nói” và おこなうこと(行うこと)để nói “Làm”. Từ こと được… Read More »

Cách thay thế giữa の và こと

Thông thường ta có thể sử dụng の để thay thế cho こと như ví dụ sau: 日本語を勉強することは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important. 日本語を勉強するのは大切だ。Việc học tiếng Nhật là quan trọng. Learning Japanese is important. Tuy nhiên không thể dùng の thay cho こと trong những trường hợp sau: ① Câu kết… Read More »