Tag Archives: はいる

Cách sử dụng động từ 入る (はいる)

Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau. Một là “đi vào”. Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng. 祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる(はいれる)。 (soba no yurusi ga deta node, (kanojyou no) heya ni haireru) Bởi vì bà đã cho phép nên tôi có thể đi vào phòng bà. 風邪が治ったので、今夜はお風呂に入れる(はいれる)。… Read More »