Tag Archives: ほっとした

Thì quá khứ dùng cho hiện tại trong tiếng Nhật – 1

今日は一日中忙しくて、疲れたよ。Tôi rất mệt vì đã bận rộn nguyên 1 ngày. I am exhausted since I have been busy all day long. Ở câu trên 疲れた (つかれる) nhấn mạnh tình trạng hiện tại của người nói mặc dù nó được thể hiện với hình thức quá khứ. Có rất nhiều động từ có cách sử dụng giống… Read More »