Tag Archives: ように

Sự khác nhau giữa ように và ために

Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là “để mà”. Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì ように phải đi sau một động tử ở thể khả năng, còn ために thì đi sau một động từ bình thường. ひろしはアメリカで暮らせるように英語を勉強している。 Hiroshi học tiếng Anh để… Read More »