Tag Archives:

Chọn を hay と ?

を và と là 2 từ đi theo sau động từ 言う (iu – nói). Dùng と khi muốn diễn đạt về chính xác điều đã nói. Dùng を khi muốn diễn đạt điều tương đương với lời đã nói. Xem ví dụ sau: (1) さとしはキムにさよならと行った。(Satoshi ha Kim ni sayonara to itta) Satoshi đã nói… Read More »

Phân biệt を và が

私はラーメンを食べる。Tôi ăn ramen. I eat ramen. Cấu trúc của câu trên là “AはBをC”. A(私) là chủ đề, C(食べる) là vi ngữ, B(ラーメン) là tân ngữ của câu. Khi đó,「私」là chủ đề và cũng là chủ ngữ của「食べる」. 私は蛾がこわい。Tôi sợ sâu bướm. I am scared of moths. Chúng ta cũng thường xuyên sử dụng cấu trúc câu… Read More »