Tag Archives: 二十歳

[20歳] đọc là はたち, vậy còn cách đọc nào khác không?

Tiếng Việt: 20歳(にじっ・さい): Đây là cách đọc cơ bản, chính thức nhất. 20歳(にじゅっ・さい): Đây là cách đọc trong những năm gần đây. cách đọc này cũng không sai. 二十歳(はたち) ý nghĩa là 20 tuổi 「はた」có nghĩa là 「20」, còn 「ち」là thể đếm số giống như 「つ 」hay 「個」. はたち là cách đọc âm kun (くん)của 二十歳 (3… Read More »