Tag Archives: 仕方がない

Nói “cách làm” hay “phương pháp” trong tiếng Nhật

方法(ほうほう) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Nhật, giống như chữ “way” trong tiếng Anh. Được sử dụng khi muốn nói về cách làm hay phương pháp gì đó. 方法 là từ có nguồn gốc từ Trung Quốc, còn trong tiếng Nhật thuần cũng có một từ tương tự là かた. 方法… Read More »