Tag Archives: 入れる

Cách sử dụng động từ 入る (はいる)

Động từ 入る có 2 nghĩa khác nhau. Một là “đi vào”. Khi bạn sử dụng 入る với nghĩa này, bạn có thể sử dụng nó với thể khả năng. 祖母の許しが出たので、(彼女の)部屋に入れる(はいれる)。 (soba no yurusi ga deta node, (kanojyou no) heya ni haireru) Bởi vì bà đã cho phép nên tôi có thể đi vào phòng bà. 風邪が治ったので、今夜はお風呂に入れる(はいれる)。… Read More »

Sự khác nhau giữa ように và ために

Cả ように và ために đều được sử dụng để nhấn mạnh 1 mục tiêu với nghĩa là “để mà”. Khi bạn sử dụng chúng với ý nghĩa như vậy, thì ように phải đi sau một động tử ở thể khả năng, còn ために thì đi sau một động từ bình thường. ひろしはアメリカで暮らせるように英語を勉強している。 Hiroshi học tiếng Anh để… Read More »