Tag Archives: 助けになる

Nói “Nó thật có ích” trong tiếng Nhật như thế nào ?

Giả sử rằng ai đó vừa cho bạn một lời khuyên và nó có vẽ sẽ rất có ích. Làm thế nào để thể hiện sự cảm tạ rằng lời khuyên đó là có ích. 役に立つアドバイス、ありがとう。  助けになるアドバイス、ありがとう。 アドバイスありがとう。役に立ちます。 アドバイスありがとう。助けになります。 Cả 4 câu trên đều có nghĩa là: “Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nó thật… Read More »