Tag Archives: 紹介

Cách giới thiệu trong tiếng Nhật – 1

Bài này mình sẽ nói về cách dùng từ nhân xưng khi giới thiệu trong tiếng Nhật: 人(ひと), 者(もの) và 方(かた). Về cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 人(ひと) để chỉ về người nào đó, tuy nhiên bạn không nên sử dụng nó khi giới thiệu về mình hoặc ai đó cho người khác. Lý do… Read More »