Tag Archives: 言い

Sự khác nhau giữa 言いたいこと và 話したいこと

(1) Makoto: ひろし、ちょっと言いたいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Hiroshi, I have something to tell you. (2) Taro: ひろし、ちょっと話したいことがあるんだけど。Hiroshi, tôi có chuyện cần thảo luận với bạn. Hiroshi, I have something to discuss with you. 2 câu trên có ý nghĩa khác nhau. 言う thể hiện kiểu giao tiếp 1 chiều, còn 話す dùng khi giao… Read More »