Tag Archives: từ láy

Từ láy trong tiếng Nhật

50 TỪ LÁY TIẾNG NHẬT THÔNG DỤNG 1. とうとう : CUỐI CÙNG, KẾT CỤC, SAU CÙNG 2. はらはら : ÁY NÁY 3. ぼろぼろ : RÁCH TƠI TẢ, TE TUA 4. ぺらぺら : LƯU LOÁT, TRÔI CHẢY 5. ますます : NGÀY CÀNG, HƠN NỮA 6. のろのろ : CHẬM CHẠP, LỀ MỀ 7. するする : MỘT CÁCH… Read More »