Tính từ và mối quan hệ của nó với cảm tính

By | 22/12/2015

この犬は大きい。Con chó này to. This dog is big.
この本はおもしろい。 Quyển sách này hay. This book is interesting.
この映画はこわい。 Bộ phim này đáng sợ. This movie is scary.

Xem xét 3 ví dụ trên, 「大きい」là thể hiện tính chất của「犬」, 「おもしろい」là thể hiện tính chất của「本」, 「こわい」là thể hiện tính chất của「映画」. Tức là tính từ thể hiện tính chất của chủ ngữ. Tuy nhiên, các tính từ được sử dụng ở 3 ví dụ trên có đặc tính khác nhau.
-「大きい」thì không có mối liên quan nào tới lý tính hay cảm tính của người nói.
-「おもしろい」thì mặc dù không liên quan đến lý tính, nhưng mà có quan hệ với cảm tính.
– 「こわい」thì có mối quan hệ sâu sắc với cả lý tính và cảm tính.
Bạn sẽ phân biệt rõ ràng hơn nếu sử dụng 「私」làm chủ ngữ.

私は大きい。 Tôi thì to lớn. I am big.
私はおもしろい。 Tôi thì nghĩ cái gì đó thú vị, hoặc là bản thân tôi thú vị. (phụ thuộc vào ngữ cảnh). I think something is interesting, or I am interesting. (depending on the context)
私はこわい。 Tôi bị hoảng sợ. (hoặc cái gì đó làm tôi hoảng sợ). I am scared. (or in some cases I am scary)

Đối với tính từ không có mối liên quan với lý tính và cảm tính như 「大きい」thì cho dù thay thế chủ ngữ là gì thì tính từ này vẫn thể hiện tính chất của chủ ngữ. Tính chất của cả 2 câu sử dụng「私」và「犬」đều không thay đổi.
Đối với 「おもしろい」, vừa có trường hợp thể hiện tính chất của 「私」và cũng vừa có trường hợp là kết quả phán đoán của 「私」. Điều này là bời vì 「おもしろい」là tính từ có liên quan đến lý tính.
Đối với 「こわい」, khả năng nó thể hiện tính chất của 「私」là rất thấp, mà hầu như là thể hiện cảm tính của 「私」. Điều này là bởi vì 「こわい」là tính từ có mối quan hệ trực tiếp với cảm tính.

Đọc thêm  Từ láy trong tiếng Nhật

Vẫn còn nhiều bài hay!

Sự khác nhau giữa うちに và あいだに Xem xét 2 ví dụ sau để tìm hiểu về sự khác nhau giữa うちに và あいだに. (A) 外が明るいうちに畑仕事をしておこう。 (B) 外が明るいあいだに畑仕事をしておこう。 Cả 2 câu trên đều có nghĩa chung...
Các cách sử dụng từ chỉ vị trí ここ Đại từ chỉ nơi chốn ここ có nghĩa là "nơi này". ここ là nơi mà người nói chỉ đến. ここは、渋谷駅です。Nơi này là ga Shibya. This (place) is Shibuya Station. ここは...
Phân biệt を và が 私はラーメンを食べる。Tôi ăn ramen. I eat ramen. Cấu trúc của câu trên là "AはBをC". A(私) là chủ đề, C(食べる) là vi ngữ, B(ラーメン) là tân ngữ của câu. Khi đó,「私」là ...
Sự khác nhau giữa 大きい và 大きな 大きい là một tính từ, có chức năng vừa là vị ngữ vừa là từ bổ nghĩa. Mặc khác, 大きな chỉ có chức năng là từ bổ nghĩa. Vậy nên cả 大きい và 大きな có ý nghĩa rất...

Leave a Reply

Your email address will not be published.